Księża w historii Parafii

Księża w historii Parafii

 

L.p. Daty Liczba lat
w parafii
Imię i Nazwisko Informacje dodatkowe 
  około 1220 Ufundowanie kościoła przez księcia Henryka I Brodatego
 
  1220 - 1318 brak danych

Zwrócona była 458 lat, aż do sekularyzacji wsią kapituły Katedry Wrocławskiej.
Pierwsi znani proboszczowie ze Zwróconej

1. 1318 - 1355 37 proboszcz Arnold z Proczano 1318 pierwsza wzmianka (1355 jego administrator Johannes viceplebanus de Proczano)
2. 1360 - 1372 12 proboszcz Nicolaus de Poznania 1367 jego administrator niejaki Petrus 
3.  1570 1 Johannes  Mehll  
4. 1570 - 1589 19 Theodorius Natropius  
5. 1594 - 1603 9 Kaspar Hartmann  
6. 1604 - 1 Michael Temmel   
7. 1605 - 1607 2 Thomas Weiss  
 8. 1607 - 1624 17 Georg Lenge  
 9. 1625 - 1 Balthasar Schoenagel  
10. 1626 - 1628 2 Christoph Janisch  
11. 1628 - 1663 35 Johann Jakob Boehm Wprowadzony na urząd 07.12.1628.
Potwierdzono przy wizytacji czynny w urzędzie - 16.11.1651.
Zmarł 21.05.1663 r.
12. 1665 - 1674 9 Mathia Johannes Stephezius Na podstawie sporządzonego 29.09.1677 r. podczas wizytacji kościelnej Archidiakonatu Wrocławskiego przez sufragana Karla Franza Neander z Petersheidau protokół se Stephetius w 1674 r.
Został wprowadzony na urząd dla parafii Ząbkowic, po tym jak wcześniej był przez 9 lat proboszczem w Zwróconej.
13. 1674 - 1693 19 Georg Welzel  
14. 1694 - 1706 12 Johann Georg Franz Groetzer  
15. 1706 - 1720 14 Zacharias Perdinand Vogt   
16. 1720 - 1741 21 Augustin Thaddaeus Hachberg  
17. 1741 - 1755 14 Amand von Schwemmersdorf Kanonik kolegiaty św. Mikołaja / Nysa
18. 1755 - 1785 30 Johann Galisch  
19. 1785 - 1790 5 Ernst Hirschberg  
20. 1791 - 1805 14 Karl Scholz W październiku 1800 r. mianował wikariusza Theophilusa Geiera.
(ochrzcił on 23.10. Franza Amahda Floriana Schneidera)
21. 1805 - 1835 30 Franz Carnilla  
22. 1836 - 1879 43 Gothard Mueller świętujący już srebrny jubileusz miał w sierpniu 1873 wikariusza Fabrici (ów ochrzcił 08.08.1873 dziecko - Paula Schneidera)
23. 1879 1 Paul Pischel Od 16 kwietnia do 26 czerwca 1879.
24. 1879 - 1882 3 Fabrici  
25. 1882 - 1901 19 Victor Apoloni  
26. 1901 - 1922 21 Alois Schwarzer arcykapłan
27. 1922 - 1932 10 Paul Dworski  
28. 1932 - 1943 11 Otto Peukert  
29. 1943 - 1946 3 Georg Kliche Ostatni niemiecki proboszcz w Zwróconej wysiedlony w marcu 1946 r.
 
30.  1946 - 1948 2 Byś Jan  
31.  1948 - 1953  5 Stanisław Ganowski  
32.  1953 - 1960 7 Joachim Lichy  
33. 1960 - 1966 6 Mieczysław Durkowski  Wikary 1965-1968 Jan Sycz
34.  1966 - 1968  2 Jan Wilczkowski  Wikary 1965-1968 Jan Sycz
35.  1968 - 1969 1 Apolinary Dereń  Wikary 1968-1969 Augustyn Paździor
36.  1969 - 1970  1 Michał Górny  
37.  1970 - 1976 6 Ryszard Turski  
38.  1976 - 1986 10  Stanisław Majchrzak  
39.  1986 - 1988 2 Romuald Warachim Wikary 1986-1987 Zygmunt Mielczarek
40. 1988 - 1990  2 Andrzej Majchrzak Wikary 1988-1990 Leszek Sienkiewicz
41.  1990 - 1994 4 Adam Malitowski Wikary 1991-1992 Stanisław Saryczew
Wikary 1992-1994 Bogdan Kania
42. 1994 - 1999  5 Zdzisław Paduch  
43. 1999 -     Krzysztof Ziobrowski