Sakrament Małżeństwa

Sakrament Małżeństwa

Dokumenty, które należy dostarczyć do biura parafialnego około trzech miesięcy przed zawarciem związku małżeńskiego:

  1. Dowody osobiste narzeczonych.
  2. Zaświadczenie konkordatowe.
  3. Świadectwa chrztu narzeczonych (nie starsze niż sześć miesięcy od daty wystawienia).
  4. Dokument przyjęcia I Komunii Św. (datę można spisać z pamiątkowego obrazka).
  5. Świadectwo bierzmowania narzeczonego i narzeczonej.
  6. Ostatnie świadectwo z religii narzeczonego i narzeczonej.
  7. Zaświadczenie z odbytych nauk przedmałżeńskich.
  8. Zaświadczenie z poradni przedmałżeńskiej.
  9. Dane świadków ślubu (nazwiska, imiona, daty urodzenia, miejsce zamieszkania).

 

Dokumenty do pobrania:

Kliknij aby pobrać dokument