Sakrament Chrztu Świętego

Sakrament Chrztu Świętego

Wymagane dokumenty, które należy przedstawić w Kancelarii Parafialnej:

  1. Kserokopia aktu urodzenia dziecka.
  2. Kserokopia świadectwa ślubu kościelnego lub w przypadku braku takiego ślubu, dokument ze ślubu cywilnego.
  3. Dowody osobiste rodziców dziecka.
  4. Rodzice chrzestni przedstawiają dokumenty z parafii zamieszkania o przyjętym przez siebie Sakramencie Bierzmowania oraz o tym, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami.
  5. Dowody osobiste rodziców chrzestnych dziecka.

 

Dokumenty do pobrania:

Kliknij aby pobrać dokument