Sakrament Bierzmowania

Sakrament Bierzmowania

Przygotowanie młodzieży do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania

Data przyjęcia sakramentu Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej (Sakrament Bierzmowania) udziela w parafii zamieszkania Ksiądz Biskup podczas wizytacji kanonicznej organizowanej raz na 5 lat.
Inne terminy przyjęcia sakramentu W międzyczasie osoby przygotowane do przyjęcia tego sakramentu mogą go przyjąć także w sąsiedniej parafii po uprzedniej zgodzie swojego księdza proboszcza.
Przygotowanie bezpośrednie Spotkania młodzieży i dorosłych przygotowujących się do przyjęcia sakramentu odbywają się każdego miesiąca w ciągu roku szkolnego.
Oczekiwania od młodzieży i dorosłych przyjmujących sakrament

Sakrament Bierzmowania przyjmują osoby, które dojrzałe religijnie chcą być:

  1. Świadkiem Jezusa Chrystusa wśród ludzi ich otaczjących
  2. Obrońcami wiary przed wpływami ateizacji i liberalizmu
  3. Wychowawcami nowych pokoleń, którzy kierując się Dekalogiem będą się upodabniać do Stwórcy w Miłości, Miłosierdziu i w Ofierze.